[PRESS PICS] 141005 Jaejoong at JYJ Gangnam Hallyu Festival Concert

Posted by on Oct 5, 2014 in Pictures | No Comments

Dowload Link (MEDIAFIRE)

20141005200005_543124b4e5ce1_1 JYJ ±èÀçÁß, °¡½¿¿¡ »õ°ÜÁø °­·ÄÇÑ ¹®½Å¸¸Å­ °­·ÄÇÑ ¹«´ëJYJ ±èÀçÁß, °­·ÄÇÑ ´«ºûÀ¸·Î ¿©½ÉÀº ³»°¡ ÈÖ¾îÀâ´Â´Ù~201410052001393710_1

1412506520_776119 201410052003775130_543125dd3f75f 201410052006774230_543126983d888 1412507014_776125201410052007173710_1 201410052009133710_1

1412507249_776128 20141005201125_5431275c92d55_1 1412507501_776131 1412507680_776133 1412507575_776132 201410052013770703_5431284f3f8ab 201410052015777265_543128ae9ebb4

1412508125_776136 1412508612_776141 1412508881_776143 1412508983_776145 20141005202710_54312b0ea31de_1 20141005202911_54312b87ce9e4_1 201410052037383710_1 201410052047243710_1 2014100520202461425_1 2014100520340991725_1 2014100520351472009_1 2014100520361938961_1 JYJ ±èÀçÁß, °¡½¿ÀÌ º¸À϶ô ¸»¶ô~

201410052030773527_54312c1e1300f 201410052031343710_1 201410052049773259_543130d182a51 201410052051776525_54313140c1b9e201410052054553710_1 201410052056123710_1 2014100520494993946_1 NISI20141005_0010211520_web NISI20141005_0010211522_web

1412510679-58-org 201410052105093710_1 JYJ ±èÀçÁß, 2½Ã°£ Áñ°Ì°Ô Áñ±â°í °¡¼¼¿ä~

Credit: news sites as tagged
Shared by: PrinceJJ